LPZ kako?

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (skraćeno: LPZ VSŽ) osnovano je na sjednici 31.01.2011. godine.

Partnerstvo je slijednik Regionalnog vijeća za tržište rada Vukovarsko-srijemske županije (skraćeno: RVTR VSŽ) osnovanog 17. ožujka 2006. godine, kroz projekt CARDS 2002 „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1“, čiji je nositelj bio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Kroz program  CARDS 2002 stvorena su 4 lokalna partnerstva za zapošljavanje kao Regionalna vijeća za tržišta rada (u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji). U sklopu projekta CARDS 2004 stvorena su još 4 lokalna partnerstva kao Tematske radne skupine za razvoj ljudskih potencijala unutar Regionalnih partnerskih odbora (tijela zaduženih za provođenje Regionalnih operativnih programa) u Ličko-senjskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji.
 
Prva sjednica RVTR VSŽ održana je 31. ožujka 2006. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnoj službi Vukovar na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Regionalnog vijeća za tržište rada. Regionalno vijeće za tržište rada VSŽ donijelo je prvu Strategiju razvoja ljudskih potencijala VSŽ za razdoblje 2005.-2008. godine. Regionalno vijeće za tržište rada Vukovarsko-srijemske županije i Strategiju za razvoj ljudskih potencijala i zapošljavanje VSŽ, prihvatila je kao savjetodavno tijelo i dokument za područje razvoja ljudskih potencijala, svojom Odlukom Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na 26. sjednici, 20. prosinca 2007. godine. Rad RVTR VSŽ koordinirao je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vukovar.
 
Osnivanjem Regionalnog vijeća za tržište rada stvoreni su temelji za poslovnu suradnju i povezivanje u ostvarenju zajedničkih ciljeva vezanih za unaprjeđenje ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije. 
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje je prepoznao važnost lokalnih partnerstava te odlučio ojačati okvir za aktivnosti na lokalnim tržištima rada koristeći partnerski pristup i iskustvo stečeno u CARDS programima. Slijedom navedenog 23. studenog 2009. godine pokrenut je projekt „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“ u sklopu IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“. Ovaj projekt proizlazi iz dosadašnjih projekata „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 1 i 2“ koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo u 8 županija u sklopu programa CARDS 2002 i CARDS 2004, a svrha mu je bila:
 
  • usavršiti i razviti institucionalni okvir za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini (temeljen na partnerstvu za zapošljavanje),
  • osnovati partnerstva za zapošljavanje u preostalih 12 županija u Hrvatskoj, 
  • donijeti Strategije razvoja ljudskih potencijala te revidirati postojeće,
  • osnažiti kapacitete lokalnih dionika za izradu i provedbu aktivne politike tržišta rada preko obuke članova partnerstva o potrebi partnerskog pristupa u rješavanju pitanja vezanih uz tržište rada, Europsku strategiju zapošljavanja i Europski socijalni fond.
 
 
Regionalno vijeće za tržište rada VSŽ, na sjednici održanoj 31. siječnja 2011. godine, preimenovano je u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije, te je imenovan Upravni odbor u sastavu: 
 
  • Jasna Kolar, predsjednica,
  • Melita Meštrović, zamjenica predsjednice, i 
  • Ivan Marijanović, član.
 
Preustroj partnerstva je obuhvaćao, osim promjene imena i osnivanja Upravnog odbora, i konstituiranje Skupštine LPZ-a VSŽ, revidiranje Poslovnika o radu LPZ-a VSŽ, donošenje programskih dokumenata (Program rada LPZ-a, Komunikacijski plan i Akcijski plan) te definiranje vizije, misije i strateških ciljeva LPZ-a VSŽ.