LPZ tko?

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije je sastavljeno po “multipartitnom” načelu.

Naime, socijalni partneri su svojim resursima, znanjima i vještinama ušli u partnerstvo javnih, poslovnih i civilnih tijela po načelu dobrovoljnosti kako bi se bavili društveno korisnim ciljevima. Tako je popis članova LPZ-a VSŽ vrlo raznolik.

Vukovarsko-srijemska županija

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci

Grad Vukovar

Grad Vinkovci

Grad Ilok

Grad Županja

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Vukovar

Hrvatska udruga poslodavaca

Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Hrvatska udruga sindikata

Nezavisni hrvatski sindikati

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. VURA

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Lokalna akcijska grupa Srijem 

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Ogranak VSŽ – 2 predstavnika/ce - Ekonomska škola Vukovar i Zdravstvena i veterinarska škola Vinkovci

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

Učilište Studium

Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika VSŽ – 2 predstavnika/ce općina – Općina Ivankovo i Općina Drenovci

Otočka razvojna agencija

Lokalna akcijska grupa Bosutski niz

Lokalna akcijska grupa Šumanovci

Pučko otvoreno učilište Vinkovci

No, koliko god članova LPZ VSŽ imao, nikad ih nije previše. Zato su svi zainteresirani socijalni i gospodarski partneri pozvani da uključivanjem u rad LPZ-a doprinesu osmišljavanju, razvoju i primjeni kvalitetnih politika na tržištu rada!