LPZ zašto?

Sukladno dobroj praksi politike zapošljavanja EU te radi pripreme kasnije intervencije EU-Strukturnih fondova, posebno Europskog socijalnog fonda (ESF), Lokalna partnerstva za zapošljavanje (LPZ) osnovana su u Hrvatskoj uz potporu EU CARDS programa (LPZ Faza I i II) 2005. i 2006. godine u sveukupno 8 županija (Zadarska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Ličko-senjska, Karlovačka, Brodsko-posavska, i Požeško-slavonska).

Glavni interesi članova unutar LPZ VSŽ usmjereni su na poboljšanje stanja na tržištu rada te na pitanja vezana uz zapošljavanje i nezaposlenost, aktivnu politiku na tržištu rada, sustav strukovnog osposobljavanja i obrazovanja, itd.
 

Vizija 

LPZ VSŽ je nezaobilazan partner u planiranju razvoja ljudskih potencijala i razvoja tržišta rada Vukovarsko-srijemske županije, aktivne politike zapošljavanja na regionalnoj razini i razvoja lokalne zajednice uopće.
 

Misija

LPZ VSŽ daje preporuke i mišljenja iz područja rada, zapošljavanja i obrazovanja, unaprjeđuje suradnju dionika na tržištu rada, promovira partnerstvo kao kvalitetan način rješavanja problema usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada te donosi i prati provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije. LPZ VSŽ, kao tijelo, ali i njegovi pojedinačni članovi, potiču i sudjeluju u projektima usmjerenim na razvoj ljudskih potencijala.
 

Strateški ciljevi

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije će svoju viziju i misiju ostvariti ispunjavanjem sljedećih strateških ciljeva:
  • Jačanje kapaciteta LPZ-a i stvaranje preduvjeta za njegov kvalitetan rad
  • Jačanje utjecaja i prepoznatljivosti rada LPZ-a VSŽ u lokalnoj zajednici
  • Implementacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2011.-2013. u cilju poticanja razvoja tržišta rada VSŽ
  • Razvoj regionalne i međudržavne suradnje s drugim partnerstvima vezanim uz politiku tržišta rada