OBJAVLJENA LISTA KORISNIKA POTPORE U SKLOPU PROJEKTA "SIGURNIM KORAKOM DO VLASTITOG POSLA"

U sklopu Programa dodjele potpora male vrijednosti za samozapošljavanje koji se proveo u sklopu projekta „Sigurnim korakom do vlastitog posla“, ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije izdaje Obavijest o Listi korisnika potpore koju je donijelo Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje kako slijedi: