Održana edukacija „Opće i specifične procedure u pripremi i implementaciji EU projekata“

U razdoblju od 2. do 8. srpnja 2014. u Vukovaru je održana petodnevna edukacija „Opće i specifične procedure u pripremi i implementaciji EU projekata“ za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje VSŽ.


Dokument